Online-Reservierung

Belegung für Montag 30 April 2018

<< Montag 30 April 2018 >>
Thronsaal Prinzessinsaal Tafelrunde Zauberzimmer
Morgens
10:00 am Belegt Belegt Belegt Belegt
11:00 am Frei Frei Frei Frei
12:00 pm Frei Frei Frei Frei
13:00 pm Frei Frei Frei Frei
Mittags
14:00 pm Frei Frei Frei Belegt
15:00 pm Frei Frei Frei Frei
16:00 pm Frei Frei Frei Frei
Nachmittags
17:00 pm Frei Frei Frei Frei
18:00 pm Frei Frei Frei Frei
19:00 pm Frei Frei Frei Frei